1 2 3 4 5

Zakład Zieleni Miejskiej

Świadczy usługi w zakresie:

 • projektowania i kompleksowego urządzania terenów zieleni, terenów rekreacyjnych i placów zabaw,
 • produkcji i sprzedaży roślin,
 • nawadniania terenów zieleni,
 • projektowania kwietników, klombów i rabat bylinowych,
 • wykonania oraz pielęgnacji (koszenie, nawożenie, odchwaszczanie) trawników,
 • wykonania trawników dywanowych i parkowych,
 • sadzenia oraz pielęgnacji: drzew, krzewów i kwiatów,
 • dekoracji obiektów z powierzonych materiałów,
 • prac konserwacyjnych i porządkowych w parkach i pasach zieleni,
 • zimowego utrzymania alejek w parkach, na skwerkach oraz chodników w pasach drogowych ulic,
 • wycinki i prześwietlenia koron drzew i krzewów,
 • frezowania i karczowania pni,
 • urządzania placów zabaw oraz remontu tych urządzeń,
 • zarządzania cmentarzami komunalnymi zlokalizowanymi w Kielcach przy ul. Kwasa, ul. Ściegiennego  i w Cedzynie przy ul. Cmentarnej,
 • utrzymania i konserwacji cmentarzy komunalnych oraz obiektów towarzyszących na cmentarzach,
 • udostępniania Domu Przedpogrzebowego do urządzania i prowadzenia  ceremonii pogrzebowych w obrzędach kościelnych oraz świeckich zgodnie z potrzebami Klientów,
 • przyjmowania zwłok do chłodni,
 • przygotowywania zwłok do pogrzebu (mycie, ubieranie, kosmetyka pośmiertna),
 • załatwiania spraw związanych z pogrzebami: wskazanie miejsca pod grób oraz nadzór nad budową grobów, nagrobków, pomników,
 • sprzedaży miejsc grzebalnych wraz z grobami murowanymi dla osób żyjących po spełnieniu wymaganych kryteriów,
 • wykonywania obrzędów ceremonii przy pogrzebach świeckich jak również mieszanych przez mistrza ceremonii,
 • wykonywania grobów ziemnych, budowa grobów murowanych i grobów urnowych, odmurowywanie i zamurowanie istniejących grobów, konserwacja grobów oraz wykonywanie innych usług zleconych przez Klientów, mieszczących się w zakresie działalności Zakładu.

 

 

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

 • świadczenie usług...
 • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej