1 2 3 4 5

Zakład Robót Drogowych

Świadczy usługi w zakresie:

 • budowy chodników, parkingów, zatok autobusowych itp.,
 • wykonywania nakładek bitumicznych,
 • remontów nawierzchni gruntowych i tłuczniowych,
 • wynajmu sprzętu drogowego (równiarka, walec stalowy, walec ogumiony itp.),
 • remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych (masą z recyklera lub otaczarki),
 • odtworzenia pasa drogowego po robotach instalacyjnych,
 • bieżącego utrzymania pasa drogowego (rowy, przepusty itp.),
 • eksploatacji i remontu podczyszczalni wód deszczowych,
 • odśnieżania wiaduktów i przejść dla pieszych,
 • prac porządkowych,
 • urządzania terenów rekreacyjnych (tory przeszkód, place zabaw, ścieżki zdrowia).

 

 

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

 • świadczenie usług...
 • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej