1 2 3 4 5

Kadra

Kadra Zarządzająca RPZiUK Sp. z o. o.

 

Prezes Zarządu Michał Miszczyk

 

Dyrektor Operacyjny Paweł Zwierzchowski

 

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Ewa Borowska

 

Kierownik Zakładu Robót Drogowych Zbigniew Maj

 

Kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej Marian Skorodzień

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Dominik Skowron

 

Kierownik Zakładu Zaplecza Technicznego i Administracji Damian Paździerz

 

Kierownik Zakładu Usług Pogrzebowych Anna Janus

 

Kierownik Zakładu Obsługi Parkingów i Targowisk Miejskich Zdzisław Łysak

 

Kierownik ds. Produkcji Roślin Edward Galus

 

Kierownik Działu Kadr i Płac Ilona Puchrowicz

 

Kierownik Działu Handlowego i Zamówień Publicznych Małgorzata Wojciechowska

 

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

  • świadczenie usług...
  • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej