1 2 3 4 5

Historia

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni zostało utworzone w 1973 roku, a zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach w dniu 1 grudnia 1993 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 31 stycznia 2014 roku nastąpiło połączenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Spółki z o.o. w Kielcach z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach poprzez przejęcie przez RPZ Sp. z o.o. całego majątku PUK Sp. z o.o.. Przekształcona Spółka przyjęła nazwę Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach.

Jako jedna z nielicznych firm z branży istniejemy nieprzerwanie od ponad 40 lat.
Od początku działalności, naszą kadrę tworzyli doświadczeni pracownicy. Na stałe zatrudniamy ok 250 osób, w sezonie ponad 300, w tym wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do budowy i konserwacji terenów zieleni, do robót drogowych i wykonywania remontów różnych nawierzchni drogowych,  do zamiatania, oczyszczania i odśnieżania miasta oraz odbioru odpadów komunalnych. Zarządzamy w Kielcach Parkingiem Wielopoziomowym CENTRUM oraz innymi parkingami miejskimi, targowiskami miejskimi, halą targową Centrum Handlowe PLANTY oraz cmentarzami komunalnymi. Zajmujemy się również kompleksową organizacją uroczystości pogrzebowych.             

Multimedialna historia RPZiUK Sp. z o.o.

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

  • świadczenie usług...
  • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej