1 2 3 4 5

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w RPZiUK25/05/18

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Rejonowym Przedsiębiorstwie Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych podczas zawierania umowy bądź wystawienia faktury jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą: Kielce 25-330, ul. Sandomierska 249.
 2. Udostępniane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z zawarciem umowy bądź wystawieniem faktury przez RPZ i UK Sp. z o.o.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także niezbędne do realizacji umowy.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy. Następnie zostaną zarchiwizowane i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/ Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy, bądź wystawienia faktury.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania.  
 10. Wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych jest: Mariusz Suchoń tel. 41 333 50 61 w. 255; m.suchon@zielen.kielce.pl


 

powrót

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

 • świadczenie usług...
 • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej