1 2 3 4 5

Informacja dla wystawców - JARMARK KIELECKI, ŚWIĘTO KIELC - 201813/03/18

 

 

CENNIK I ZASADY UCZESTNICTWA

 

 • DATA

 

JARMARK KIELECKI w dniach: 18.06.2018r.- 21.06.2018r.

ŚWIĘTO KIELC w dniach: 22.06.2018r.- 24.06.2018r.

 

 • STREFY

 

I strefa – Kielce, ul. Sienkiewicza: od Mostku na Silnicy do ul. Małej

II strefa – Kielce, ul. Sienkiewicza: od Mostku na Silnicy do ul. Paderewskiego oraz od ul. Małej do ul. Dużej

strefa artystów” – przeznaczona dla rękodzielników i członków „Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie”, Kielce, ul. Sienkiewicza: od ul. Dużej w kierunku Pomnika Henryka Sienkiewicza

 

 

 • CENNIK

 

POWIERZCHNIA HANDLOWA

 

Stanowisko Handlowe

Cena (zł/m² brutto)
Jarmark Kielecki
(18.06.2018r. – 21.06.2018r.)

Cena (zł/m² brutto)
Święto Kielc
(22.06.2018r. – 24.06.2018r.)

OPŁATY DZIENNE I STREFA

STOISKO WŁASNE

 • bez uzbrojenia w energię: 27,00

 • bez uzbrojenia w energię: 31,00

OPŁATY DZIENNE II STREFA

STOISKO WŁASNE

 • bez uzbrojenia w energię: 12,00 

 • bez uzbrojenia w energię: 19,00

 

 

STOISKA Z ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

- opłata dzienna w wysokości 5,00 zł brutto za każdy zajmowanej powierzchni

- ilość stanowisk z możliwością podłączenia do energii elektrycznej ograniczona

Strefa I – stoiska między mostek Silnicy- ul. Leśna

Strefa II - pierwsze stoiska przy mostku Silnica

 

 

DOMKI DREWNIANE (ilość ograniczona!!!)

W przypadku wynajęcia domku drewnianego do zajmowanej powierzchni doliczana jest kwota ryczałtowa według poniższej tabeli.

 

 

 

WYMIARY

CENA ryczałt brutto
(niezależnie od ilości dni)

DOMEK OTWARTY

3m szerokości *2,5m głębokości

Cała powierzchnia 7,50 m²

500,00 zł

DOMEK ZAMKNIĘTY

2,5m szerokości *2m głębokości
+ rozkładane okiennice 0,5 m

Cała powierzchnia 7,00 m²

500,00 zł


- DOMEK OTWARTY (ZOBACZ)


- DOMEK ZAMKNIĘTY (ZOBACZ)

 

 

 

 • UCZESTNICY

 

 

HANDLUJĄCY/ WYSTAWCY

Handlujący wyrażający chęć wzięcia udziału w/w imprezie powinni złożyć podania do dnia 01.05.2018r.

Zgłoszenia można składać pocztą, faksem lub e-mailem.

e-mail: m.wojciechowska@zielen.kielce.pl w tytule „Podanie Jarmark/Święto Kielc 2018”

faks: 041 333 50 -61; -62; -63; -64 wew. 209

adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249, 25-330 Kielce

 

Podanie musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko właściciela lub reprezentanta - funkcja /nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail;

 • rodzaj działalności (branża),

 • dokładny opis asortymentu!!!

(Pomoże to uniknąć sytuacji ustawienia obok siebie stoisk o tym samym asortymencie);

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stoiska handlowego, w przypadku gdy jest dużo zgłoszeń z powtarzalnym asortymentem. 

 • czas rezerwacji (ilość dni);

 • dokładna powierzchnia rezerwacji (szerokość x głębokość); minimalna głębokość stoiska 2m (nie dotyczy stoisk zlokalizowanych na ławkach, drzewkach itp.)

 • strefa I lub II, ewentualnie opis dokładnej lokalizacji;

 • zapotrzebowanie na energię elektryczną - ilość V(moc).

 

 

WZÓR PODANIA (pobierz)

 

REGULAMIN - JARMARK KIELECKI, ŚWIĘTO KIELC (pobierz)

 

 

 • PŁATNOŚĆ

 

1. przelewem na konto BZ WBK S.A. I O/KIELCE 34-1090-2040-0000-0005-3800-4603 tytułem „opłata za Jarmark/Święto Kielc 2018 – nazwa firmy / dane osoby, która składała podanie”, lub

2. w kasie RPZiUK Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249, pokój nr 20, 

w ciągu 4 dni od uzyskaniu potwierdzenia przydzielenia miejsca handlowego.


W przypadku, gdy dane osoby wykonującej przelew są inne niż dane osoby, która składała podanie prosimy o umieszczenie w tytule przelewu nazwiska lub nazwy firmy, która uczestniczy w imprezie (ułatwi nam to identyfikację opłaty za miejsce handlowe).

 

 • KONTAKT

 

Pani Małgorzata Wojciechowska, pokój nr 15

Tel.: 41 333 50 62 wew. 312, kom. 693 648 061

 

Pan Łukasz Pastuszko, pokój nr 15

Tel.: 41 333 50 62 wew. 308, kom. 603 177 621
 

 

ARTYŚCI/ RĘKODZIELNICY/ CZŁONKOWIE „SIECI DZIEDZICTWO KULINARNE ŚWIĘTOKRZYSKIE”
 

Osoby kontaktowe:

Pani Beata Kamińska, Pani Małgorzata Juszczyk

Urząd Miasta Kielce
Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta

Tel. 41 367 66 08, 41 367 66 12

 

 

 

 

 

powrót

Miejski Zakład Usług
Pogrzebowych

 • świadczenie usług...
 • zarządzanie cmentarzami
zakres usług

Parking
Wielopoziomowy

386 miejsc
parkingowych

lokalizacja

Galeria
Planty

ponad
butików
100

odwiedź nas

Park
Maszynowy

oferta

Poradnik
Ogrodniczy

Pomoc w uprawie
i pielęgnacji roślin

pokaż poradnik

Spacer po Kielcach

Zapraszamy na wirtualny spacer po Kielcach...

Biuletyn Informacji Publicznej